Restaurátorské a kamenosochařské práce
Bc.A Petr Vojáček

Bc.A Petr VojáčekJsem absolvent restaurátorské školy v IRKT v Litomyšli v oboru kámen (licence na restaurování kámen, umělý kámen, sochy).

Provádím:

1. Restaurátorské práce v těchto oborech: umělecká sochařská figurální díla v kameni, uměleckořemeslná architektonická díla a jejich části v kameni a štuku (včetně štukových ornamentů a dekorací fasád i interiérů).

2. Kamenosochařské práce - výroba kopií a faximilí sochařských děl a rekonstrukcí částí architektury nebo architektonických celků - fasád atd.

3. Transfery sochařských děl a částí architektury.

4. Restaurátoské průzkumy, odborné posudky a projekty, včetně laboratorních analýz a jejich vyhodnocení.

5. Restaurátorské zprávy doplněné režimem památky, včetně fotografické dokumentace.

Odbornost a kvalifikace k provádění výše uvedených prací na kulturních památkách ČR jsou garantovány vysokoškolským vzděláním v oboru a povoleními udělenými Ministestvem Kultury ČR, č. 4462/2005 a 10169/2010.

Práce na kulturních památkách jsou prováděny dle Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění.

Spolupracuji s kolegy:
Jan Tomíček - štuk (724 740 348)
Miroslav Fajmon - kámen (607 600 755)
Jan Knor Ak. mal. - restaurování malířských uměleckých děl, dřevěných polychromo- vaných sochařských děl a sgrafit (603 520 833)
Petr Koudelka - restaurování kamene (732 739 933)

BcA. Petr Vojáček
restaurátor s licencí MK