Mikulov – restaurování sochy z kaple Božího hrobu křížové cesty na Svatém kopečku.