Restaurátorská praxe (2005–2014)

2005-2006 účast při restaurování fasády v centru Londýna pro restaurátorskou firmu Elizabeth Pride Limited AXA House Box Lane Barking Essex 1G11 OSQ, tel.: 0044 845 29 69 155.
2007 účast při restaurování Belvederu v Praze pro akad. soch. a rest. Jiřího Novotného
2007 účast při restaurování gotické křtitelnice, sedilly a sanktuaria v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě pro restaurátorskou firmu Imago.
2007-2009 účast při restaurování ostění oken, vstupních portálů, říms a parapetů na renesančním zámku v Jevišovicích pro restaurátorskou firmu Imago.
2008-2009 restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty v Loděnicích (samostatná akce).
2008 účast při restaurování Novogotické brány na hřbitově v Hodoníně pro restaurátorskou firmu Archatt.
2008 účast při restaurování lodi v katedrále sv. Bartoloměje Kolín pro restaurátorskou firmu Gema art.
2008-2009 účast při restaurování kamenných opěráků na kostele sv. Václava Mikulov pro stavební firmu Vymyslický.
2009 účast při restaurování kamenných prvků na fasádě zámecké kaple v Lednici pro restaurátorskou firmu Archatt.
2009 restaurování sochy Jana Nepomuckého z kapličky v obci Jezeřany-Maršovice (samostatná akce).
2009 účast při restaurování nástěnné malby v kostele Hošticích pro restaurátorku akad. mal. Ludmila Zálešáková
2010-2011 účast při restaurování kamenných prvků na fasádě zámku v Lednici pro restaurátorskou firmu Archatt.
2010-2011 restaurování portálu paláce Žďárského opata na Zelném trhu v Brně (samostatná akce).
2010 účast při restaurování ostění oken renesančním zámku v Jevišovicích pro restaurátorskou firmu Imago.
2010 účast při restaurování na fasádě Stopkovy pivnice na ulici Česká v Brně pro restaurátorskou firmu Imago.
2010-2011 restaurátorské práce na soklu a portále na ulici Komenská v Mikulově (samostatná akce).
2011 účast při konzervování historické omítky na fasádě zámečku ve Vlasaticích.
2011 restaurování dvou soch v kapli č. 6 na Sv. kopečku v Mikulově (samostatná akce).
2011 účast při restaurování kamenných prvků na Jezuitské koleji v Uherském Hradišti pro restaurátora ak. soch. Jindřicha Martináka.
2011

účast při restaurování renesanční sgrafitové zdi na zámku v Jevišovicích pro restaurátorskou firmu Imago.

2012

• zhotovení betonové konzole pod skleněnou bystu koně podle návrhu pro soukromý účel
restaurování štukových hlavic v piaristickém koste Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
restaurování kamenného kříže v Protivanově na ulici Bukovská
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Jevišovicích - I. etapa

2013

zhotovení kopií andělíčka, kartuší na soše sv. Jana Nepomuckého v Jevišovicích - II. etapa
restaurování třech soch apoštolů v kapli č. 3 na Svatém Kopečku v Mikulově
restaurování kamenných opěráků a oken na kostele sv.Václava v Mikulově

2014 restaurování soch, váz, erbů a kamenných prvků na fasádě „Koníren" v Lednici (západní část)
restaurování barokní hřbitovní zdi ve Střilkách pro restaurátora Jindřicha Martináka
• restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma pro restaurátora Jana Tomíčka
2015 Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši
Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích
Restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma a v kostele sv. Josefa v Brně pro restaurátora Jana Tomíčka
Výroba a restaurování schodů pro farnost v Podivíně
2016

Socha sv. Jana Nepomuckého v Divákách - I. etapa
ochoz věže kostela sv. václava v Mikulově - I. etapa
zámecký portál v Pršticích
socha sv. Norberta v kostele v Brně - Zábrdovicích

2017 • Mikulov věž II. etapa 2017
• Nepomuk Diváky II. etapa 2017
• kříž Strachotice 2017
• pieta Strachotice 2017
• Valtice Neptunova kašna 2017
2018

Moravská Nová Ves - socha sv. Václava
Moravská Nová Ves - socha sv. Floriána
Strachotice - socha sv. Floriána
Strachotice - sloup Nejsvětější Trojice
Strachotice - sv. Jan Nepomucký
• Strachotice - Pieta
• Slup - krucifix hřbitov
• Mikulov - náhrobek
• Velehrad - areál gymnázia kamenné prvky a sochy na fasádě

2018

• Obec Dyje - socha sv. Jana Nepomuckého
Obec Podolí u Brna - socha sv. Floriána
Obec Podolí u Brna - sloup Nejsvětější Trojice
Obec Podolí u Brna - socha sv. Jana Nepomuckého
Obec Podolí u Brna - kamenný kříž u kostela, hřbitova a obecního úřadu
Obec Podolí u Brna - památník I. světové války
Kubšice - kříž v poli
Velehrad - areál gymnázia kamenné prvky a sochy na fasádě