2015 - Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši