2015 - Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích