Fotogalerie mých realizací

Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši

Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích

Restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma Restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma

Výroba a restaurování schodů pro farnost v Podivíně Výroba a restaurování schodů pro farnost v Podivíně

Lednice - kamenné prvky na fasádě Koníren Restaurování soch, váz, erbů a kamenných prvků na fasádě „Koníren" v Lednici (západní část)

2014 - hřbitovní barokní zeď Střílky Restaurování barokní hřbitovní zdi ve Střilkách pro restaurátora Jindřicha Martináka

Mikulov kostel sv. Václava Mikulov kostel sv. Václava 2013

Jevišovice II. etapa 2013 Kaple č. 3 Sv. Kopeček Mikulov 2013

Jevišovice II. etapa 2013 Jevišovice II. etapa 2013

Jevišovice 2012 Jevišovice - socha sv. Jana Nepomuckého 2012.

Kříž Protivanov Kříž Protivanov 2012

Litomyšl 2012 Litomyšl – štukové hlavice 2012

Brno 2012 Brno – betonová konzola 2012.

Brno – Zelný trhBrno – Zelný trh.

Hodonín – novogotická bránaHodonín – novogotická brána.

Jevišovice – restaurování renesanční sgrafitové zdiJevišovice – restaurování renesanční sgrafitové zdi.

Lednice – restaurování kamenných prvků na fasádě zámecké kapleLednice – restaurování kamenných prvků na fasádě zámecké kaple.

Loděnice – restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty.Loděnice – restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty.

Londýn – restaurování fasády v centru městaLondýn – restaurování fasády v centru města.

Jezeřany-Maršovice – restaurování sochy Jana Nepomuckého z kapličkyJezeřany-Maršovice – restaurování sochy Jana Nepomuckého z kapličky.

Mikulov – AfroditaMikulov – Afrodita.

Mikulov – kaple č. 6 křížové cesty na Svatém kopečkuMikulov – kaple č. 6 křížové cesty na Svatém kopečku.

Mikulov – kostel sv. Václava, restaurování kamenných opěrákůMikulov – kostel sv. Václava, restaurování kamenných opěráků.

Mikulov – restaurování sochy z kaple Božího hrobu křížové cesty na Svatém kopečku.Mikulov – restaurování sochy z kaple Božího hrobu křížové cesty na Svatém kopečku.

Strass im StrassertaleStrass im Strassertale.

VídeňVídeň

ŽinkovyŽinkovy

Zábrdovický kostel - Brno Diváky sv. Jan Nepomucký I.etapa 2016

Mikulov - věž kostela sv. Václava i. etapa 2016 Mikulov - věž kostela sv. Václava i. etapa 2016

Prštice zámecký portál 2016 Prštice zámecký portál 2016

Zábrdovický kostel Brno Zábrdovický kostel Brno