Fotogalerie mých realizací

Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši

Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích

Restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma Restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma

Výroba a restaurování schodů pro farnost v Podivíně Výroba a restaurování schodů pro farnost v Podivíně

Lednice - kamenné prvky na fasádě Koníren Restaurování soch, váz, erbů a kamenných prvků na fasádě „Koníren" v Lednici (západní část)

2014 - hřbitovní barokní zeď Střílky Restaurování barokní hřbitovní zdi ve Střilkách pro restaurátora Jindřicha Martináka

Mikulov kostel sv. Václava Mikulov kostel sv. Václava 2013

Jevišovice II. etapa 2013 Kaple č. 3 Sv. Kopeček Mikulov 2013

Jevišovice II. etapa 2013 Jevišovice II. etapa 2013

Jevišovice 2012 Jevišovice - socha sv. Jana Nepomuckého 2012.

Kříž Protivanov Kříž Protivanov 2012

Litomyšl 2012 Litomyšl – štukové hlavice 2012

Brno 2012 Brno – betonová konzola 2012.

Brno – Zelný trhBrno – Zelný trh.

Hodonín – novogotická bránaHodonín – novogotická brána.

Jevišovice – restaurování renesanční sgrafitové zdiJevišovice – restaurování renesanční sgrafitové zdi.

Lednice – restaurování kamenných prvků na fasádě zámecké kapleLednice – restaurování kamenných prvků na fasádě zámecké kaple.

Loděnice – restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty.Loděnice – restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty.

Londýn – restaurování fasády v centru městaLondýn – restaurování fasády v centru města.

Jezeřany-Maršovice – restaurování sochy Jana Nepomuckého z kapličkyJezeřany-Maršovice – restaurování sochy Jana Nepomuckého z kapličky.

Mikulov – AfroditaMikulov – Afrodita.

Mikulov – kaple č. 6 křížové cesty na Svatém kopečkuMikulov – kaple č. 6 křížové cesty na Svatém kopečku.

Mikulov – kostel sv. Václava, restaurování kamenných opěrákůMikulov – kostel sv. Václava, restaurování kamenných opěráků.

Mikulov – restaurování sochy z kaple Božího hrobu křížové cesty na Svatém kopečku.Mikulov – restaurování sochy z kaple Božího hrobu křížové cesty na Svatém kopečku.

Strass im StrassertaleStrass im Strassertale.

VídeňVídeň

ŽinkovyŽinkovy

Zábrdovický kostel - Brno Diváky sv. Jan Nepomucký I.etapa 2016

Mikulov - věž kostela sv. Václava i. etapa 2016 Mikulov - věž kostela sv. Václava i. etapa 2016

Prštice zámecký portál 2016 Prštice zámecký portál 2016

Zábrdovický kostel Brno Zábrdovický kostel Brno

kříž Strachotice kříž Strachotice

Mikulov věž 2. etapa Mikulov věž II. etapa

Nepomuk Diváky II. etapa Nepomuk Diváky II. etapa

Pieta Strachotice Pieta Strachotice

Valtice Neptunova kašna 2017 Valtice Neptunova kašna 2017

2018 – Moravská Nová Ves socha sv. Václava 2018 - Moravská Nová Ves socha sv. Floriána

2018 – Moravská Nová Ves socha sv. Václava 2018 - Moravská Nová Ves socha sv. Václava

2018 – Slup krucifix hřbitov 2018 - Slup krucifix hřbitov

2018 – Strachotice socha sv. Floriána 2018 - Strachotice socha sv. Floriána

2018 – Strachotice socha sv. Jana Nepomuckého 2018 - Strachotice socha sv. Jana Nepomuckého

2018 – Strachotice Pieta 2018 - Strachotice Pieta

2018 – Strachotice socha Nejsvětejší trojice 2018 - Strachotice sloup Nejsvětější Trojice

svatý Jan Nepomucký Dyje 2019 - svatý Jan Nepomucký, Dyje

Fišerův Kříž Podolí 2019 - Fišerův Kříž, Podolí

Kamenný kříž u kostela, Podolí 2019 - Kamenný kříž u kostela, Podolí

2019 - kříž u obecního úřadu, Podolí 2019 - kříž u obecního úřadu, Podolí

2019 - kříž v poli, Kubšice 2019 - kříž v poli, Kubšice

2019 - kříž Nejsvětější trojice, Podolí 2019 - kříž Nejsvětější trojice, Podolí

2019 - památník 1. světové války 2019 - památník 1. světové války

2019 - svatý Florián u kostela, Podolí 2019 - svatý Florián u kostela, Podolí

2019 - svatý Jan Nepomucký, Podolí 2019 - svatý Jan Nepomucký, Podolí