Lednice – restaurování kamenných prvků na fasádě zámku