Loděnice – restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty.