Restaurátorské a kamenosochařské práce

„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ / Michelangelo Buonarroti/
Bc.A Petr Vojáček

Jsem absolvent restaurátorské školy v IRKT v Litomyšli v oboru kámen 
(licence na restaurování kámen, umělý kámen, sochy).

Provádím:

  1. Restaurátorské práce v těchto oborech: umělecká sochařská figurální díla v kameni, uměleckořemeslná architektonická díla a jejich části v kameni a štuku (včetně štukových ornamentů a dekorací fasád i interiérů).
  2. Kamenosochařské práce – výroba kopií a faximilí sochařských děl a rekonstrukcí částí architektury nebo architektonických celků – fasád atd.
  3. Transfery sochařských děl a částí architektury.
  4. Restaurátoské průzkumy, odborné posudky a projekty, včetně laboratorních analýz a jejich vyhodnocení.
  5. Restaurátorské zprávy doplněné režimem památky, včetně fotografické dokumentace.

Odbornost a kvalifikace k provádění výše uvedených prací na kulturních památkách ČR jsou garantovány vysokoškolským vzděláním v oboru a povoleními udělenými Ministestvem Kultury ČR, č. 4462/2005 a 10169/2010.

Práce na kulturních památkách jsou prováděny dle Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění.

Spolupracuji s kolegy:
Jan Tomíček – štuk, umělý mramor (724 740 348)
Miroslav Fajmon – kámen (607 600 755)
Jan Knor Ak. mal. – restaurování malířských uměleckých děl, dřevěných polychromovaných sochařských děl a sgrafit (603 520 833)
Petr Koudelka – restaurování kamene (732 739 933)
Petr Navrátil – keramik a restaurátor (604 534 388)

Jsem členem profesní organizace Propamátky – více na odkazu: Propamátky.cz

BcA. Petr Vojáček
restaurátor s licencí MK