Praxe

Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.“ /Michelangelo Buonarroti/

2020

 • Břeclav – balkon
 • Dyje – hřbitov kříž
 • Podolí – hřbitovní kříž
 • Podolí – vstup do kostela sv. Jana Nepomuckého
 • Podolí – Dostálův kříž z roku 1915
 • Podolí – socha sv. Jana Nepomuckého před úřadem
 • Podolí – socha sv. Jana Nepomuckého před farou
 • Podolí – socha Panny Marie sedmibolestné
 • Podolí – pamětní kámen
 • Jakubovice – Nejsvětější Trojice – kopie andílka
 • Lešná – atika zámku – kamenné prvky

2019

 • Obec Dyje – socha sv. Jana Nepomuckého
 • Obec Podolí u Brna – socha sv. Floriána
 • Obec Podolí u Brna – sloup Nejsvětější Trojice
 • Obec Podolí u Brna – socha sv. Jana Nepomuckého
 • Obec Podolí u Brna – kamenný kříž u kostela, hřbitova a obecního úřadu
 • Obec Podolí u Brna – památník I. světové války
 • Kubšice – kříž v poli
 • Velehrad – areál gymnázia kamenné prvky a sochy na fasádě

2018

 • Moravská Nová Ves – socha sv. Václava
 • Moravská Nová Ves – socha sv. Floriána
 • Strachotice – socha sv. Floriána
 • Strachotice – sloup Nejsvětější Trojice
 • Strachotice – sv. Jan Nepomucký
 • Strachotice – Pieta
 • Slup – krucifix hřbitov
 • Mikulov – náhrobek
 • Velehrad – areál gymnázia kamenné prvky a sochy na fasádě

2017

 • Mikulov věž II. etapa 2017
 • Nepomuk Diváky II. etapa 2017
 • kříž Strachotice 2017
 • pieta Strachotice 2017
 • Valtice Neptunova kašna 2017

2016

 • Socha sv. Jana Nepomuckého v Divákách – I. etapa
 • ochoz věže kostela sv. Václava v Mikulově – I. etapa
 • zámecký portál v Pršticích
 • socha sv. Norberta v kostele v Brně – Zábrdovicích

2015

 • Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v Rozkoši
 • Restaurování sochy Svatého Floriána v Jevišovicích
 • Restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma a v kostele sv. Josefa v Brně pro restaurátora Jana Tomíčka
 • Výroba a restaurování schodů pro farnost v Podivíně

2014

 • restaurování soch, váz, erbů a kamenných prvků na fasádě „Koníren“ v Lednici (západní část)
 • restaurování barokní hřbitovní zdi ve Střilkách pro restaurátora Jindřicha Martináka
 • restaurování umělého mramoru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji u Znojma pro restaurátora Jana Tomíčka

2013

 • zhotovení kopií andělíčka, kartuší na soše sv. Jana Nepomuckého v Jevišovicích – II. etapa
 • restaurování třech soch apoštolů v kapli č. 3 na Svatém Kopečku v Mikulově
 • restaurování kamenných opěráků a oken na kostele sv.Václava v Mikulově

2012

 • zhotovení betonové konzole pod skleněnou bystu koně podle návrhu pro soukromý účel
 • restaurování štukových hlavic v piaristickém koste Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
 • restaurování kamenného kříže v Protivanově na ulici Bukovská
 • restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Jevišovicích – I. etapa

2010–2011

 • účast při restaurování kamenných prvků na fasádě zámku v Lednici pro restaurátorskou firmu Archatt
 • restaurování portálu paláce Žďárského opata na Zelném trhu v Brně (samostatná akce)
 • účast při restaurování ostění oken renesančním zámku v Jevišovicích pro restaurátorskou firmu Imago
 • účast při restaurování na fasádě Stopkovy pivnice na ulici Česká v Brně pro restaurátorskou firmu Imago
 • restaurátorské práce na soklu a portále na ulici Komenská v Mikulově (samostatná akce)
 • účast při konzervování historické omítky na fasádě zámečku ve Vlasaticích
 • restaurování dvou soch v kapli č. 6 na Sv. kopečku v Mikulově (samostatná akce)
 • účast při restaurování kamenných prvků na Jezuitské koleji v Uherském Hradišti pro restaurátora ak. soch. Jindřicha Martináka
 • účast při restaurování renesanční sgrafitové zdi na zámku v Jevišovicích pro restaurátorskou firmu Imago

2007–2009

 • účast při restaurování Belvederu v Praze pro akad. soch. a rest. Jiřího Novotného
 • účast při restaurování gotické křtitelnice, sedilly a sanktuaria v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě pro restaurátorskou firmu Imago
 • 2007–2009účast při restaurování ostění oken, vstupních portálů, říms a parapetů na renesančním zámku v Jevišovicích pro restaurátorskou firmu Imago
 • restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty v Loděnicích (samostatná akce)
 • účast při restaurování Novogotické brány na hřbitově v Hodoníně pro restaurátorskou firmu Archatt
 • účast při restaurování lodi v katedrále sv. Bartoloměje Kolín pro restaurátorskou firmu Gema art
 • účast při restaurování kamenných opěráků na kostele sv. Václava Mikulov pro stavební firmu Vymyslický
 • účast při restaurování kamenných prvků na fasádě zámecké kaple v Lednici pro restaurátorskou firmu Archatt
 • restaurování sochy Jana Nepomuckého z kapličky v obci Jezeřany-Maršovice (samostatná akce)
 • účast při restaurování nástěnné malby v kostele Hošticích pro restaurátorku akad. mal. Ludmila Zálešáková

2005-2006

 • účast při restaurování fasády v centru Londýna pro restaurátorskou firmu Elizabeth Pride Limited AXA House Box Lane Barking Essex 1G11 OSQ, tel.: 0044 845 29 69 155.