Restaurování portálů, oken a presbytář na kostele sv. Markéty v Loděnicích